Titel: Picknick
Auteur: Boudewijn de Groot
MP3 beschikbaar:
Songtext:

[vrouwenstem:]
...tijd van drie ŗ vier jaar
de droeve zanger heeft gezongen.
Bewaakt het trouw, bepeinst het goed.
want in lang is er niet zulk zuiver bloed
uit een brekend dichterhart gesprongen.
Bepeinst het goed en vergeet het niet
want verstomd is van nu aan Boudewijns lied.
Heb dank, o beroemde,
voor de zilveren toon die zacht uw lip afviel,
in het oor van uwen vriend.
GoÍnacht.

[Boudewijn:]
Tot slot de blikken blazersband
die meer dan honderd nummers kent,
het goudgelokte lentekind speelt fluit.
U was heel lief en joviaal,
wij zijn u dankbaar allemaal.
[vrouw:] En ook namens de ouders van de bruid.

We gaven picknick
voor de elfen en de feeŽn,
voor de runderen en reeŽn,
voor zijn tweeŽn, dank u zeer,
u was fantastisch, goedenacht.