Titel: Alstublieft, een formulier
Auteur: Boudewijn de Groot
Songtext:

Alstublief, een formulier
tekent u maar even hier.
Als u niet schrijven kunt,
dan zet u maar een kruis.
Geef het nu maar gauw terug,
toe meneer, een beetje vlug,
want ik wil ook graag
om vijf uur weer naar huis

Al die namen en al die cijfers
van de thuis- en overblijvers,
lange lijsten, grote vellen
nummers die je op moet tellen
terwijl 't zweet met druppels
op je voorhoofd staat
en het nog uren duurt
voordat je 't gebouw verlaat.

Ik ben de secretaris van de directeur,
die zit wat verderop linksaf de tweede deur.
Ik moet berichten die hij stuurt op stencil zetten
en verder op de goede gang van zaken letten.
Als u soms voortaan op school wilt overblijven,
dan moet u hier op deze lijst uw naam bij schrijven.
Wilt u naar school toe in uw eigen mooie auto,
dan krijgt u een persoonsbewijs, met foto.
Begrijpt u wel, meneer? Ja, verder dan maar weer.

Alstublief, een formulier
tekent u maar even hier.
Als u niet schrijven kunt,
dan zet u maar een kruis.
Geef het nu maar gauw terug,
toe meneer, een beetje vlug,
want ik wil ook graag
om vijf uur weer naar huis

Al die namen en al die cijfers
van de thuis- en overblijvers,
lange lijsten, grote vellen,
nummers die je op moet tellen,
terwijl 't zweet met druppels
op je voorhoofd staat
en het nog uren duurt
eer je 't gebouw verlaat.

Zeg meneer, ik zou u willen vragen,
is het nog niet verplicht om een uniform te dragen?
Is het verboden om te roken in de gangen
of om een baardje aan je kin te hebben hangen?
Is een jasje of een stropdas nog verplicht
en moet bij meisjes soms dit knoopje ook dicht?
Is het niet beter om Comerius te zeggen,
deze troep aan de commissie voor te leggen.

Jongeheer, bedaar nu maar.
't Is al op last van Molenaar.

Alstublief, een formulier
tekent u maar even hier.
Als u niet schrijven kunt,
dan zet u maar een kruis.
Geef het nu maar gauw terug,
toe meneer, een beetje vlug,
want ik wil ook graag
om vijf uur weer naar huis

Al die namen en al die cijfers
van de thuis- en overblijvers,
lange lijsten, grote vellen
nummers die je op moet tellen
terwijl 't zweet met druppels
op je voorhoofd staat
en het nog uren duurt
voordat je 't gebouw verlaat.