Titel: Ain boer wol noar zien noaber tou
Auteur: ?
MP3 beschikbaar:
Songtext:

Ain boer wol noar zien noaber tou, hai boer hai. ( 2 X )
Zien wief dat wol met hem goan, dom dom dom dai. ( 2 X )

Nee wief doe most toeze bliev'n, hai boer hai. ( 2 X )
Most spinnen en naaien goan, dom dom dom dai. ( 2 X )

Dou boer weer in hoeze kwam, hai boer hai. ( 2 X )
Zee'e wief wat hes toe wel doan, dom dom dom dai. ( 2 X )

Moar wief kreeg tou bá'árestok, hai boer hai. ( 2 X )
En sloug hom doe op zien kop, dom dom dom dai. ( 2 X )

En boer ging noar zien noaber kloag'n, hai boer hai. ( 2 X )
Mien wief het mie op lop sloag'n, dom dom dom dai. ( 2 X )

En noaber zee net zie zo, hai boer hai. ( 2 X )
Mien wief dei dut krek zie zo, dom dom dom dai. ( 2 X )