Titel: Welpen zevensprong
Melodie: Heb je wel gehoord van de ..
Auteur: ?
Songtext:

Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven
Heb je wel gehoord van de zevensprong
Ze zeggen dat een welp niet dansen kan
Hij kan dansen zoals Baloe het kan
Dat is een (houding)

(Neuriend de derde en vierde herhalen en Baloe nabootsen, handen in de zij, deftig lopen)

Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven
Heb je wel gehoord van de zevensprong
Ze zeggen dat een welp niet dansen kan
Hij kan dansen zoals Bagheera kan
Dat is een (houding)
Dat is twee (hurkend)

(Neuriend de derde en vierde herhalen en Bagheera nabootsen, Sluipen)

Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven
Heb je wel gehoord van de zevensprong
Ze zeggen dat een welp niet dansen kan
Hij kan dansen zoals Kaa het kan
Dat is een (houding)
Dat is twee (hurkend)
Dat is drie (Linker arm naar voren)

(Neuriend de derde en vierde herhalen en Kaa nabootsen, Zacht voorwaarts gaan, 2 vingers vooruit gestoken, sissend op de maat van de muziek)

Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven
Heb je wel gehoord van de zevensprong
Ze zeggen dat een welp niet dansen kan
Hij kan dansen zoals Mang fladderen kan
Dat is een (houding)
Dat is twee (hurkend)
Dat is drie (Linker arm naar voren)
Dat is vier (rechterarm naar voren)
(Neuriend de derde en vierde herhalen en Mang nabootsen, fladderbeweging maken met gespreide armen)

Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven
Heb je wel gehoord van de zevensprong
Ze zeggen dat een welp niet dansen kan
Hij kan dansen zoals Hathi het kan
Dat is een (houding)
Dat is twee (hurkend)
Dat is drie (Linker arm naar voren)
Dat is vier (rechterarm naar voren)
Dat is vijf (hoofd in de nek)
(Neuriend de derde en vierde herhalen en Hathi nabootsen, brommerig neuriend met arm een slurf beweging maken)

Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven
Heb je wel gehoord van de zevensprong
Ze zeggen dat een welp niet dansen kan
Hij kan dansen zoals chil het kan
Dat is een (houding)
Dat is twee (hurkend)
Dat is drie (Linker arm naar voren)
Dat is vier (rechterarm naar voren)
Dat is vijf (hoofd in de nek)
Dat is zes (beide handen als bij de horderoep aan het hoofd)

(Neuriend de derde en vierde herhalen en Chil nabootsen, vliegbewegingen maken met gespreide armen voorwaarts)

Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven
Heb je wel gehoord van de zevensprong
Ze zeggen dat een welp niet dansen kan
Hij kan dansen zoals Mowgli kan
Dat is een (houding)
Dat is twee (hurkend)
Dat is drie (Linker arm naar voren)
Dat is vier (rechterarm naar voren)
Dat is vijf (hoofd in de nek)
Dat is zes (beide handen als bij de horderoep aan het hoofd)
Dat is zeven (allen springen bij zeven op en brenegn welpen groet)

(Neuriend de derde en vierde herhalen en Dansen )