Titel: Voor het heengaan
Auteur: ?
Songtext:

Voor het heengaan van het licht
Bidden wij, O vader
Moogt gij in Uw goedheid
Ons behoeden en bewaren!