Titel: Vier weverkens
Auteur: ?
Songtext:

Vier Weverkens zag men ter botermarkt gaan
en de boter die was er zo diere
Zij hadden geen duit meer haast' in hunne tas
ze kochten een pond sa vieren

Refrein:
Schiet spoelle scherrebekke spoel za
Djikke djakke kerrekoltjes klits klets
en ze kochten een pond sa vieren

En als ze dat boter hadden verkocht
Zij hadden er vier platelen
Zij spraken dat vrouwke zo vriendelijk aan
Sa vrouwke en wil het ons delen

Het vrouwke dat sprak: ja dat zal ik wel doen
ja, zo wel als een vrouwke met ere
Want ik wete wel dat er weverkens zijn
En de weverkens zijn geen heren

Wat zouden weverkens geen heren zijn
Zij hebben er huizen noch erven
En kruipt er een muiske in hunne schapraai
Van honger zo moet het er sterven

En als dat muiske gestorven zal zijn
waar zullen zij het begraven?
Al onder de weverkens hunne getouw
en het grafke zal rooskens dragen