Titel: Trek er op uit
Bekend onder andere titels: Storm of regen
Auteur: ?
Songtext:

Trek uit de sleur van je daag'lijks leven.
Weg uit de sfeer van de woelige stad.
Trek er op uit in d'oneindige verte,
wolken en zon zijn de gids op je pad.

Refrein:
Storm of regen, wat deert het ons.
Daar kan elke trekker tegen, makkers neem een kloek
besluit, pak vlug je spullen bij elkaar en trek,
trek er op uit.

Trek met je vrienden de weg op naar buiten,
trek er op uit naar het bos en de hei.
Hoor naar de stsem van de ruisende bomen,
doe er de vreugd van de liederen bij.

Refrein

Pluk er de dag tot de laatste minuten,
wees zonder zorg voor de vallende nacht.
Omdat je weet dat je aan 't eind van je zwerven,
'n veilig tehuis op je tochten je wacht.

Daar zit ja 's avonds vereend bij elkaar,
daar spreekt je lied van 't schoons dat je vond.
Daar is een ieder de vriend van een ander,
samen vereend in een trekkersverbond.

Refrein