Titel: Testament
Bekend onder andere titels: Na 22 jaren in dit leven
Auteur: ?
MP3 beschikbaar:
Songtext:

Na 22 jaren in dit leven
maak ik een testament op van mijn jeugd
Niet dat ik geld of goed heb weg te geven
voor slimme jongen heb ik nooit gedeugd

Maar ik heb nog wel wat mooie idealen
goed van snit hoewel ze uit de mode zijn
Wie ze hebben wil die mag ze komen halen
vooral jonge mensen vinden ze nog fijn

Aan mijn broertje dat zo graag wil gaan studeren
laat ik met plezier 't adres na van mijn kroeg
waar 'k teveel dronk om een vrouw te imponeren
en daarna de klappen kreeg waarom ik vroeg

En dan heb ik nog een stuk of wat vriendinnen
die welopgevoed en zeer verstandig zijn
en waarmee je dus geen donder kunt beginnen
maar misschien krijgt iemand anders ze wel klein
Voor mijn neefjes zijn mijn onvervulde wensen
wel wat kinderlijk maar ach ze zijn zo diep
Ik behoorde immers tot die groep van mensen
voor wie het geluk toch altijd harder liep

Aan mijn vrienden laat ik gaarne het vermogen
om verliefd te worden op een meisjeslach
Zelf ben ik helaas een keer te veel bedrogen
maar wie 't eens proberen wil die mag

Mijn vriendinnetje ik laat jou alle nachten
dat ik tranen om jouw onschuld heb gestort
Maar onthoud dit wel ik zal geduldig wachten
tot ik lach omdat jij ook belazerd wordt

En de leraar die mij altijd placht te dreigen
Jongen jij komt nog op het verkeerde pad
kan tevreden zijn en hoeft niets meer te krijgen
Dat wil zeggen hij heeft toch gelijk gehad

Voor mijn ouders is het album met de plaatjes
die zo vals getuigen van een blijde jeugd
Maar ze tonen niet de zoutloze praatjes
die een kind opvoeden in eer en deugd

En verder krijgen ze alle dwaze dingen/terug
die ze mij te veel geleerd hebben die tijd
Ze kunnen mij tenslotte ook niet dwingen
grote woorden zonder diep berouw en spijt

En dan heb ik nog enkele goede vrienden
maar die hebben al genoeg van mij gehad
Dus ik gun ze nu het loon dat ze verdienen
alle drank die ze van mij hebben gejat

Verder niets er zijn alleen nog een paar dingen
die ik houd omdat geen mens er iets aan heeft
Dat zijn mijn goede jeugdherinneringen
die neem je mee zolang je verder leeft