Titel: Op de grote stille heide - 2
Bekend onder andere titels: Grote stille heide
Auteur: ?
Songtext:

Op de grote stille heide dwaalt een herder eenzaam rond.
Wijl de wit gewolde kudde, trouw bewaakt wordt door de hond.
En al dwalend ginds en her, denkt de herder:
Och hoever, hoe ver is mijn herder.

Op de grote stille heide, bloeien bloempjes lief en teer.
Pralend in de zonnestralen, als een bloemhof heinde en ver.
En tevreˆn met karig loon, roept de herder: "Oh hoe schoon,
hoe schoon is mijn heide".

Op de grote stille heide, rust het al bij maneschijn.
Als de schaapjes en de bloemen, vredig ingeslapen zijn.
En terugziend' op zijn pad juicht de herder:"Welk een schat,
hoe rijk is mijn heide".