Titel: Op de hele wereld
Auteur: ?
Songtext:

Op de hele wereld zijn mensen zoals wij,
die niet veel begeren, maar wensen zoals wij,
om in rust en vrede te leven met elkaar.
Waarom is dit voor zo weinig mensen waar.

Ieder land heeft grenzen, die mensen zoals wij,
doodgewone mensen, die denken zoals wij,
het gevoel vaak geven, dat aan de overzij,
mensen wonen die heel anders zijn dan wij.

Refrein:
Maar de dag zal komen, dat wij beseffen gaan,
dat het anders worden moet voortaan.

Als wij onze kinderen gelukkig willen zien,
moeten wij verhinderen, dat zij als wij misschien,
in een wereld leven en dat is nog de vraag,
die nog evenzeer verdeeld is als vandaag.