Titel: Moeke doar staait 'n vrijer
Auteur: ?
Songtext:

Moeke doar staait 'n vrijer oan de deur,
fike dom, fike dom, fike deri dom.
Moeke doar staait 'n vrijer oan de deur, hallelujah.

Vroag ais wat hai drinken wil,
fike dom, fike dom, fike deridom.
Vroag ais wat hai drinken wil, hallelujah.

Thee mit widde puntjes,.....

Vroag ais wat hai eten wil,.....

Grt mit proemedanten,.....

Vroag is woar hai sloapen wil,.....

Op het mooiste br in hoes,.....

Vroag is houveul geld hai het,.....

Honder doezend gulden,.....

Loat hom din moar binnen komn,.....