Titel: Marina
Bekend onder andere titels: Er loopt een meisje langs het strand
Auteur: ?
Songtext:

Er loopt een meisje langs het strand,
Ze houdt een schelpje in haar hand,
Ze houdt een schelpje aan haar oor,
Daar klinkt van ver een liedje door:
Marina is Marina is Marina van de zee,
Ze zwemt erin, ze danst erin, ze speelt er mee.
De zee is van haar vader, want haar vader is op zee,
De schelpen weten of hij komt, of ja of nee.

Ze maakt een bootje van papier,
Het zal gaan varen ver van hier,
En aan het topje van de mast,
Marina maakt een briefje vast:
Marina is Marina is Marina van de zee,
Ze zwemt erin, ze danst erin, ze speelt er mee.
Marina laat het bootje gaan, daar gaat het al in zee,
Daar neemt het boven in de mast, een brief-je mee.

Het is een bootje van papier,
Het zinkt zo diep in 't groene wier,
De vissen komen langs gegaan,
En kijken haar verwonderd aan:
Marina is Marina is Marina van de zee,
Ze zwemt erin, ze danst erin, ze speelt er mee.
En onder op de bodem glijdt een briefje door het wier,
Een briefje en een kleine boot van wit, papier.

Marina is Marina is Marina van de zee,
Ze zwemt erin, ze danst erin, ze speelt er mee.
De letters laten langzaam los en vloeien uit in zee,
Maar morgen brengt een groter schip haar va-der mee.