Titel: Limburgs volkslied
Auteur: ?
MP3 beschikbaar:
Songtext:

Waar in het bronsgroen eikenhout, het nachtegaaltje zingt
Over 't malse korenveld 't lied des leeuwriks klinkt
Waar de hoorn des herders schalt langs de beekjes boord

Refrein:
Daar is mijn vaderland limburgs dierbaar oord
Daar is mijn vaderland limburgs dierbaar oord

Waar de brede stroom der maas statig zeewaarts vloeit
Weeldrig sappig veldgewas kost'lijk groeit en bloeit
Bloemengaard en beemd en bos overheerlijk gloort

Refrein.

Waar de vad'ren schone taal klinkt met held're kracht
waar men kloek en fier van aard vreemde praal veracht
Eigen zeden eigen schoon het hart des volks bekoort

Refrein.

Waar aan 't oud oranjehuis, 't volk blijft hou en trouw
Met ons roemrijk Nederland een in vreugd en rouw
Trouw aan plicht en trouw aan God heerst van Zuid tot Noord

Refrein.