Titel: Sarie Marijs
Bekend onder andere titels: My Sarie Marijs
Auteur: ?
Songtext:

My Sarie Marijs is so ver van myn hart
maar 'k hoop om haar weer te sien
sy het in die wijk van die mooirivier gewoon
lang voor die oorlog het begin

Refrein:
O bring my trug naar die ou Transvaal
daar waar my Sarie woon
daar onder bij die mielies
by die groen doringboom
daar woon my Sarie Marijs
daar onder die mielies
by die groen doringboom
daar woon my Sarie Marijs

Ek was so bang dat die kakies my sou vang
en ver oor die see wegstuur
toe vlug ek na die kant
van die Uptingtonse sand
daar onder langs die grootrivier

Verlossing het gekom en die huistoekeer was daar:
trug na die ou Transvaal
my liewelingspersoon
sal ook seker ook daar wees
om my met een kus te beloon