Titel: Faria 1 (Nederlands)
Auteur: ?
Songtext:

Zingen trekken wij nu naar buiten, faria.
Wie niet zingen wil moet maar fluiten, faria.
Want zolang je maar vrolijk bent,
Ben je rijk ook al heb je geen cent.
Faria, faria, faria, faria,fa-ri-a.

Heerlijk is het trekkersleven, faria.
Waar wij lopen is om het even, faria.
Als de dageraad nauwelijks gloort,
Staan wij op en de reis die gaat voort.
Faria, faria, faria, faria,fa-ri-a.

Nimmer worden we moe te dwalen, faria.
Over de bergen en door de dalen, faria.
Langs de velden en door de wei,
Door de bossen en op de hei.
Faria, faria, faria, faria,fa-ri-a.

Maar wij willen het heus wel weten, faria.
Nooit ontbreekt ons de lust tot eten, faria.
Als de pot op 't kampvuur staat,
Vallen we letterlijk van de graat.
Faria, faria, faria, faria,fa-ri-a.

Na het eten wat musiceren, faria.
En we zingen dan heel wat keren, faria.
Samen vrolijk een trekkerslied,
Boze mensen die zingen niet.
Faria, faria, faria, faria,fa-ri-a.