Titel: Eppo
Auteur: ?
Songtext:

O eppo, tai tai ay ay
O eppo, tai tai ay ay
Eppo, tai tai
Eppo tuki tuki
Eppo tuki tuki ay ah