Titel: Door de wereld gaat een woord
Auteur: ?
Songtext:

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort,
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land dat ik u wijs"

Refrein:
Here God wij zijn vervreemden,
door te luist'ren naar uw stem,
breng ons saam met uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld gaat een stoet,
die de ban brak van het bloed;
die bij wat op aarde leeft,
nu geen burgerrecht meer heeft.

Refrein

Menigeen ging zelf op pad,
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan,
laat ook hen het woord verstaan.

Refrein

Door de wereld klinkt een lied,
tegen angsten en verdriet.
Tegen onrecht tegen drang,
richten Pelgrims hun gezang.

Refrein

Velen die de moed begaf,
blijven staan of dwalen af,
hunk'ren naar hun oude land,
reisgenoten grijpt hun hand.

Refrein

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort,
"Breek uw tent op ga op reis,
naar het land dat ik u wijs".

Refrein