Titel: Knolrapen, lof, schorseneren en prei
Auteur: Drs. P.
Songtext:

En thans broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen, dat heerlijke
lied Knolrapen, lof, schorseneren en prei. Op bladzijde 85 van onze bundel.

Rampen redden 't menselijk leven, knolrapen lof schorseneren en prei
Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven, knolrapen ...
Gif in de bodem, lawaaiige buren, knolrapen ...
Buien en lage temperaturen, knolrapen ...
Libanon, El Salvador, Suriname, knolrapen ...
Weekbladen, roddel en etherreclame, knolrapen ...

Tegen relatie en makelaardij, knolrapen, lof, schorseneren en prei
Heel onze wereld wordt een woestenij, knolrapen ...

Dalende omzet en stijgende lasten
Liegen, bedriegen, oneerbaar betasten
Vuil en vervallen terreur in de straten
Rotidioten en voetbalfanaten
Gevaarlijke ziekten en vieze gezwellen
U hoef ik zeker niets te vertellen

Duistere driften en afgoderij
Wie zal ons redden, wie maakt ons weer blij, K L S en prei ('s de heer)

Overal zien wij de groeiende horde
Mensen die steeds minder menselijk worden
Mensen die jengelen, mensen die bulken
Mensen die lasteren, schimpen en pulken
Mensen verschoond van gevoel en geweten
En wat die mensen niet allemaal eten

Nooit meer, nooit meer keert 't getij
En zet U dit er dan ook nog maar bij