Titel: Griekse Tango
Auteur: Drs. P
Songtext:

Verleden week bezocht ik voor de eerste maal mijn bovenbuur
Het had te maken met lekkage naar ik meen of huur
Er hing een levensecht portretje van een cirkel aan de muur
En hij ontpopte zich als vreemde en ascetische figuur
Die zich in leven hield met brokjes en augurken in zuur
Het schikt me slecht, ik moet veel werk verrichten sprak hij overstuur
Ik heb al jaren een obsessie en die geeft me rust nog duur
Daar ik verslaafd ben aan de cirkelkwadratuur

Als men de omtrek van een cirkel, zo begon hij zijn verhaal
Gaat delen door de doorsnee, uiteraard is die twee keer de straal
Dan komt er een quotiČnt, ja mag ik even stilte in de zaal
Vaak zegt men 22/7 maar dat is te globaal
In feite is het 2„r en dat is lang niet zo banaal
Het blijkt dat „ irrationeel is en daarbij trancentaal
En een computer heeft het uitgerekend, is dat niet geniaal
Tot in de weet ik veel hoeveelste decimaal

Ja deze „ dat staat te lezen in de encyclopedie
Is eeuwenoud en wetenschappelijk en Grieks en vol magie
Als ik zo pieker over „ spreekt u wellicht van een manie
Maar zijn wij allen niet neuro-, fana-, roman- of mystici
Een ander heeft een kolibrie, een relikwie of een fobie
Maar ik verdiep me onophoudelijk en zonder compromis
In dit unieke en verheven wonder der planimetrie
Ik zoek het antwoord op het grote raadsel „

Na deze woorden onderbrak hij spastisch hijgend zijn gepraat
En er verscheen een onrustbarend kleurenspel op zijn gelaat
Dus ik begon al rond te kijken naar een zuurstofapparaat
Maar hij bedaarde en hervatte zijn verhandeling kordaat
Er is een andere formule die is ook niet van de straat
De oppervlakte van een cirkel is immers „rż
En om de waarde van die „ nu eens te zien in vol ornaat
Dat is wat mij als ideaal voor ogen staat

Aldus weet ik 3,14159265
Etcetera, etcetera, ja het heeft heel wat om het lijf
Zodat ik elke morgen na het opstaan eventjes verstijf
Bij de gedachte aan de eindeloosheid van dit tijdverdrijf
Waarna ik mij toch altijd weer verman en in m'n ogen wrijf
Ik grijp de rekenlineaal, maar ook wel eens de rekenschijf
Ik zet me neer en calculeer en schrijf en calculeer en schrijf
En ik zal blijven zoeken tot ik er in blijf