Titel: Berezinalied
Auteur: ?
Songtext:

Dikwijls schijnt het dat w' in het leven,
zijn als zwervers in de nacht.
Ieder heeft een pak te dragen,
soms zo zwaar voor kleine kracht,
soms zo zwaar voor kleine kracht.

Onverwachts gaan soms de wolken,
ver en verder van elkaar.
Ster na ster komt met geflonker,
glanzend, stralen, wonderbaar.

Laat ons daarom verder trekken,
hoofd en hart omhoog gericht.
Mag 't op aarde donker wezen,
van de hemel komt het licht.