Titel: Willem wordt wakker
Auteur: ?
Songtext:

Willem wordt wakker, Willem!
Willem wordt wakker, Willem!

Zo klonk 't vanacht om één uur
Aan de andere kant van de muur
Het was de bange stem van de vrouw van onze linkerbuur

Toe Willem wordt wakker!
Toe Willem wordt wakker!

Wat is dat voor 'n vreemd geluid
Willem komt je bed toch uit
'k Hoor gestommel in de gang
Ik ben zo vrees'lijk bang

Toe Willem wordt wakker!
Toe willem wordt wakker!

Daarna was 't een kwartier benauwend stil
Maar plots klonk door de nacht een rauwe gil

Toe Willem wordt wakker!
Toe Willem wordt wakker!

Ik hou het niet uit

Willem wordt wakker, Willem!
Willem wordt wakker, Willem!

Maar Willem gaf geen draad
De buurt was ten einde raad
Men sprong uit bed en weldra klonk het door de hele straat:

Toe Willem wordt wakker!
Toe Willem wordt wakker!

Van de hele trammelant
Kwamen stukken in de krant
Willem werd beroemd
Want nu zingt 't hele land

Toe Willem wordt wakker!
Toe Willem wordt wakker!
Toe Willem wordt wakker!