Titel: De machtigste koning
Bekend onder andere titels: Zeeroverslied
Auteur: ?
Songtext:

De machtigste koning van storm en van wind,
is de arend, geweldig en groot.
De vogels zij sidderen en vluchten van angst,
voor zijn snavel en klauwende poot.
Als de leeuw verheft zij gebrul des nachts,
dan verschrikt hij de dieren daarmee.
Ja, wij zijn de heersers der aarde, de koningen van de zee.

Refrein:
Tiralala (7x) hoi hoi.
Ja wij zijn de heersers der aarde,
de koningen van de zee.

Verschijnt er een schip op de oceaan,
dan juichen wij luide en wild.
Ons trotse schip als een pijl uit de boog,
schiet terstond door de wateren zilt.
En de koopman wordt bang en hij siddert van angst,
de matrozen verwensen die dag.
En daar klimt de mast langs omhoog,
de bloedrode zeeroversvlag.

Refrein

We werpen ons op het vijandige schip,
als een weggeslingerde speer.
De kanonnen dreunen, 't geweer klinkt rondom
en de enterbijl hakt keer op keer.
En reeds zinkt de vlag van de vijand omlaag
overwinningsgeroep klinkt rondom.
Lang leve de bruisende zee,
lang leve de zeeroverij.

Refrein

En zo is gewonnen ons laatste gevecht,
en de laatste overwinning behaald.
Dan vlug onse schuit naar de duivel gestuurd
en ter helle nedergedaald.
Als de Satan dan onze wil niet doet,
ai dan roosteren wij hem fel,
want wij zijn de heersers der aarde
en willen het ook zijn in de hel.

Refrein

Tiralala