Titel: De whisky-koe
Bekend onder andere titels: Arme Joe
  Joe
Auteur: ?
Songtext:

Er was er eens een arme man
Die man die heette Joe
Hij had al op z'n zolder staan
Een echte whisky-koe
En als hij zin in een slokje had
Wat vaak gebeuren kon
Dan klom hij het wenteltrapje op
Voor de whisky zonder bon

Refrein:
Joe, Joe, arme Joe
Ga jij maar naar je whisky-koe
Joe, Joe, arme Joe
Ga jij maar naar je koe.

Maar jammer voor de arme man
Was het tegen de wet
Dat hij een echte whisky-koe
Op zolder had gezet
De ambtenaren van 't accijns
Die kregen lucht ervan
Verzegelden de uiers van de koe
En van de arme man

refrein

De koe die niet gemolken werd
Die voelde zich niet wel
Ze klom het wenteltrapje af
En sprong toen uit haar vel
De whisky spatte in het rond
Met straaltjes van de wand
Zo vond dus de koe haar eind
Het ging door 't ganse land

Refrein

Gezamenlijk begroef men toen
De koe meter onder het zand
En arme Joe, een dag vrijaf
Stond wenend aan de kant
Maar toen hij na een jaartje kwam
Toen stond hij werk'lijk paf:
Jeneverbessen groeide daar
Al op de koe d'r graf.

Refrein